Pembina Kesejahteraan Keluarga Desa Pandak

TIM PENGGERAK PKK DESA PANDAK

NO NAMA JABATAN
1 Hozaima Ketua
2 Sasmiyati Sekretaris
3 Saripa Bendahara
4 Ruswati Anggota
5 Ilawati Anggota
6 Amsiyah Anggota
7 Maisirah Anggota
8 Herlin Anggota
9 B. Mia Anggota
10 B. Nanang Anggota
11 B. Suyanti Anggota
12 Fatmawati Anggota